Category Archives: Rindu Rasul

O Muhammadku

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang Mukmin QS (AtTaubah [9]: 128)

Aku ingin tahu

Bila Nabi Muhammad saw mengunjungimu

Barang sehari atau dua

Bila ia datang tak disangka-sangka

Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan !

Continue reading →

Iklan